Rhema Literature Distributors 30+ åriga historia

Läs om hur vi började om läs om hur vi expanderade våra globala distributionsinsatser.

Sedan mitten av 1980-talet har Rhema arbetat med distribution av gratislitteratur. Vi började först distribuera Biblar och andliga böcker på ryska till länderna i före detta Sovjetunionen. Initialt skedde distributionen i huvudsak genom att varje beställning skickades med posten, men vi samarbetade också med andra grupper för att sprida sanningen från Guds Ord till många platser.

1999 kulminerade satsningen på massdistribution för det ryska språket genom ett nytt Nya testamente på ryska som innehåller omfattande fotnoter och studiematerial.

2001 började Rhema tänka på behovet av gratis andlig litteratur på andra språk och i andra länder, vilket resulterat i en gradvis utökning till att omfatta andra större områden på jorden. Som en första våg tillfördes ytterligare tio språk och ett standardset av böcker förbereddes för distribution.

2006 utarbetade Rhema planer för andra språkgrupper, vilka innefattar huvudspråken i Mellanöstern och Asien.

Under de senaste 20 åren har miljontals böcker med kristen litteratur sänts ut – helt gratis.

Dela med dig till andra