Viac ako tridsaťročná história distribúcie literatúry Rhema

Zistite niečo o tom, ako sme začínali a prečítajte si, ako sme celosvetovo rozšírili naše distribučné úsilie.

Rhema uskutočňuje distribúciu bezplatnej literatúry od polovice 80-tych rokov. Biblie a duchovné knihy sme začali distribuovať, najprv v ruskom jazyku, do krajín niekdajšieho Sovietskeho zväzu. Samotnú distribúciu sme uskutočňovali tak, že sme jednotlivé zásielky posielali konkrétnym príjemcom. Pri takomto rozširovaní pravdy Božieho Slova do mnohých miest sveta sme spolupracovali aj s inými, podobne zameranými skupinami.

V roku 1999 naše aktivity v rusky hovoriacich oblastiach kulminovali v masovej distribúcii nového ruského Nového Zákona obsahujúceho rozsiahle poznámky a študijné materiály.

V roku 2001 si Rhema začala uvedomovať potrebu bezplatnej duchovnej literatúry v iných jazykoch a krajinách, čo vyústilo do postupného rozšírenia nášho zamerania, aby sme sa tak mohli postarať aj o ďalšie hlavné oblasti zeme. V prvej vlne sme teda pridali desať jazykov a vytvorili sme štandardnú sériu kníh, pripravených na distribúciu.

V roku 2006 si Rhema vytýčila plány pre ďalšiu skupinu jazykov, medzi ktoré patrili tie jazyky, ktoré sú prevládajúce na území ďalekého Východu a Ázie.

Za posledných 20 rokov sme rozdali milióny výtlačkov kresťanskej literatúry - všetky bezplatne.

Podeľte sa aj s ostatnými