Participă - Distribuţie

Participati prin rugaciune

Mulţi şi-au exprimat dorinţa de a participa la distribuţie în zona lor şi în întreaga lumea. Apreciem aceste solicitări şi în această secţiune sperăm să putem răspunde cu modalităţi prin care ni vă puteţi alătura. Am împărţit această secţiune în trei categorii de participare: prin rugăciune, prin donaţii şi prin distribuţie.

Prima şi cea mai importantă modalitate de a participa este rugăciunea. În timpul distribuirii de cărţi gratuite în diferite limbi şi ţări, am fost impresionaţi de cererea de rugăciune specifică pentru mântuirea omului care se găseşte în cartea 1 Timotei capitolul 2.

Îndemn aşadar, înainte de toate, să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii; pentru împăraţi şi pentru toţi cei care se află în poziţii înalte, ca să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită şi în toată evlavia şi seriozitatea. Acest lucru este bun şi acceptabil în ochii Mântuitorului nostru Dumnezeu, care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să ajungă la cunoaşterea deplină a adevărului. 1 Timotei 2:1-4

Aici putem remarca următoarele

  • Nivele multiple de rugăciune printre care cereri, mijlociri şi mulţumiri pentru oameni.
  • Rugăciunea este îndreptată către TOŢI oamenii, şi chiar şi împăraţii şi conducătorii sunt incluşi. Dacă ne gândim la situaţia de astăzi a lumii, cu siguranţă mai mult decât oricând aceasta este cheia pentru îndeplinirea dorinţei lui Dumnezeu.
  • Dorinţa lui Dumnezeu este dublă: ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi acela ca ei să ajungă la cunoaşterea deplină a adevărului. Participarea noastră în rugăciune ar trebui ca de asemenea să reflecte această dorinţă.
  • Această rugăciune este foarte specifică şi are o ţintă, deoarece menţionează chiar nevoia de o viaţă paşnică şi liniştită. Într-o asemenea situaţie, Dumnezeu are o cale de a-i mântui pe oameni şi de a-i aduce la cunoaşterea deplină a adevărului.

În propria noastră experienţă am văzut că atunci când un grup dintre cei din poporul lui Dumnezeu vor participa într-o asemenea rugăciune, peste o anumită perioadă de timp, aceste lucruri specifice vor avea loc. Sperăm sincer că mulţi se vor putea ruga într-un asemenea mod în timp ce aceste cărţi răspândesc gratuit cunoaşterea deplină a adevărului.

Rhema este o corporaţie non-profit fondată în anul 1982 în statul Washington, Statele Unite ale Americii. Contribuţiile pentru Rhema sunt scutite de impozitul pe venit, conform codului de Venit Intern al S. U. A., secţiunea 501(c)(3). Există un Consiliu Director independent care administrează finanţele Rhemei. Rhema are birouri în peste 10 ţări din întreaga lume, care sunt angajate în distribuţia de literatură creştină.

Toate donaţiile sunt apreciate şi sunt folosite pentru a distribui Biblii şi literatură creştină, precum şi pentru a întreprinde activităţi auxiliare, cum ar fi organizarea de conferinţe şi seminarii, care îi ajută pe cititori să înţeleagă şi să experimenteze adevărurile conţinute în Biblie.

Informaţiile dumneavoastră personale nu vor fi dezvăluite în scopuri comerciale şi nici împărtăşite altor organizaţii.

Daţi şi vi se va da; o măsură bună, presată, clătinată şi care dă pe deasupra vă vor pune în sân. Căci cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura şi vouă.
Luca 6:38

Cei care sunt împovăraţi de Domnul să dea pentru Rhema pot face donaţii în următoarele moduri:

Participa prin voluntariat

De aceea mergeţi şi discipolizaţi toate naţiunile, botezându-le întru numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt, învăţându-le să respecte tot ce v-am poruncit. Şi iată, Eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul epocii .
Matei 28:19-20

Dar voi veţi primi putere atunci când Duhul Sfânt va veni peste voi şi veţi fi martorii Mei atât în Ierusalim, cât şi în toată Iudeea şi Samaria şi până în cea mai îndepărtată parte a pământului.
Fapte 1:8

Pentru cei care doresc să participe la distribuirea de literatură gratuită în diverse părţi ale pământului, vă rugăm să ne contactați.

Contactați-ne

Spune și altora despre cărți