Dowiedz się, jak możesz wziąć udział w naszej dystrybucji

Możesz wciąć udział w dystrybucji na trzy sposoby: po pierwsze, modląc się, po drugie, przekazując darowiznę, po trzecie, uczestnicząc w dystrybucji bezpłatnej literatury w Twojej okolicy.

Weź udział w dystrybucji, modląc się

Wielu Czytelników wyraziło pragnienie uczestnictwa w rozpowszechnianiu literatury w swoim regionie, a także na całej ziemi. Cieszymy się z napływających próśb o podanie bliższych informacji na ten temat. Poniżej przedstawiamy trzy sposoby, w jakie można w tym dziele uczestniczyć: modlitwę, przekazywanie darowizn i dystrybucję.

Modlitwa to pierwsza i najważniejsza forma uczestnictwa. Podczas gdy trwa dystrybucja bezpłatnych książek w różnych językach i krajach, pamiętajmy o tym, by modlić się o zbawienie ludzi, do czego wzywa nas apostoł Paweł w drugim rozdziale Pierwszego Listu do Tymoteusza:

Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do pełnego poznania prawdy.

Zwróćmy uwagę na następujące sprawy:

  • Różnorodna modlitwa, obejmująca prośby, wstawianie się i składanie dziękczynienia za wszystkich ludzi.
  • Modlitwa zanoszona za WSZYSTKICH ludzi, w tym królów i władców.
   Gdy zastanowimy się nad sytuacją panująca w świecie, taka modlitwa właśnie stanowi klucz do wypełnienia się Bożego pragnienia.
  • Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie po pierwsze, zostali zbawieni i po drugie,
   doszli do pełnego poznania prawdy. Nasze uczestnictwo w modlitwie powinno również odzwierciedlać to pragnienie.
  • Modlitwa taka jest bardzo szczególna i wymierzona w cel, gdyż mówi ona również o potrzebie prowadzenia cichego i spokojnego życia. To w takiej sytuacji Bóg może zbawić ludzi i doprowadzić ich do pełnego poznania prawdy.

  Nasze doświadczenie pokazuje, że kiedy grono Bożych ludzi będzie uczestniczyło w takiej modlitwie, po jakimś czasie wszystkie sprawy, o które będziemy się modlili, się wydarzą. Bardzo pragniemy, by dużo osób tak właśnie się modliło, podczas gdy nasze bezpłatne publikacje będą trafiały do rąk nowych Czytelników, umożliwiając im pełne poznanie prawdy.

  Fundacja Rema jest instytucją niedochodową. Powstała w 1982 r. w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Datki przeznaczane na rzecz Fundacji Rema można odliczyć od podatku zgodnie z prawem podatkowym USA. Finansami naszej Fundacji zajmuje się niezależny zarząd. Posiadamy biura w ponad dziesięciu krajach na całym świecie, które zajmują się rozpowszechnianiem literatury chrześcijańskiej.

  Jesteśmy wdzięczni za wszelkie darowizny, które przeznaczamy na rozpowszechnianie Biblii i literatury chrześcijańskiej oraz na prowadzenie działalności wspierającej, takiej jak organizacja konferencji i seminariów, podczas których nasi Czytelnicy mogą uzyskać pomoc w zrozumieniu i doświadczaniu prawd zawartych w Biblii.

  Państwa dane osobowe nie będą ujawniane w celach komercyjnych ani przekazywane innym organizacjom.

  „Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.
  Łk 6,38

  Ci z Państwa, których Pan Jezus pobudził do przekazania darowizny na rzecz Fundacji Rema, mogą ją przesłać w następujący sposób:

  Weź udział w dystrybucji, zostając wolontariuszem

  „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
  Mt 28,19-20

  „Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
  Dz 1,8

  Prosimy o kontakt, jeśli chciałbyś uczestniczyć w dystrybucji bezpłatnej literatury w różnych zakątkach ziemi.

  Kontakt

  Podziel się z innymi