Ponadtrzydziestoletnia historia Fundacji Rema oraz Dystrybutorów Literatury Rema

Dowiedz się, jak rozpoczęliśmy swoją działalność, poczytaj też o tym, jak rozszerzyliśmy dystrybucję książek na całą kulę ziemską.

Rema rozpoczęła dystrybucję bezpłatnej literatury chrześcijańskiej od połowy lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Na początku rozdawaliśmy Biblie i książki o tematyce duchowej w języku rosyjskim w krajach byłego Związku Radzieckiego. Zajmowaliśmy się głównie wysyłką książek do osób, które je zamawiały, ale też współpracowaliśmy z różnymi grupami wierzących, którzy pomagali nam rozpowszechniać prawdy zawarte w Bożym Słowie w różnych miejscach.

Punktem kulminacyjnym naszego rozpowszechniania publikacji
w języku rosyjskim stała się od 1999 roku dystrybucja Nowego Testamentu w języku rosyjskim, nowego przekładu zawierającego przypisy i materiały pomocne do studiowania Słowa.

W roku 2001 Rema wyszła naprzeciw potrzebie bezpłatnej literatury chrześcijańskiej w innych językach i krajach, co doprowadziło do jej rozpowszechniania w wielu regionach kuli ziemskiej.
W pierwszej kolejności przygotowaliśmy podstawowy zestaw książek, rozpowszechniany w dziesięciu językach.

W roku 2006 Rema sporządziła plan, który objął kolejną grupę języków, w skład których wchodzą języki używane na Bliskim Wschodzie i w Azji.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat za naszym pośrednictwem rozeszły się miliony książek chrześcijańskich – wszystkie bezpłatnie.

Podziel się z innymi