30+ års historie om Rhema Litteraturdistributører

Finn ut hvordan vi startet og les om hvordan vi utvidet vår verdensvide innsats innen distribusjon.

Rhema har siden midten av 1980-tallet utført gratis distribusjon av litteratur. Vi begynte først å distribuere Bibler og åndelige bøker på russisk til landene i det tidligere Sovjetunionen. Vår hovedmåte å distribuere på var via post til hver som forespurte, men vi samarbeidet også med andre grupper med å spre sannheten fra Guds Ord til mange steder.

I 1999 nådde innsatsen på russisk språk et høydepunkt med massedistribusjon av en utgave av Det nye testamente på russisk som inneholdt omfattende fotnoter og studiemateriell.

I 2001 begynte Rhema å se på behovet for utdeling av gratis åndelig litteratur på andre språk og i andre land, noe som resulterte i en gradvis utvidelse til å omfatte andre viktige områder på jorden. I første omgang la vi til ti språk og utarbeidet et standard sett med bøker for distribusjon.

I 2006 la Rhema opp planer for en ytterligere gruppe med språk, inkludert de som er avgjørende i Mitdøsten og Asia.

I løpet av de siste 20 årene har millioner av bøker og hefter med kristen litteratur blitt sendt ut - alle helt gratis.

Del med andre