कसरी तपाईं हाम्रा वितरण क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भनी थाह गर्नुहोस्

तपाईं सहभागी हुन सक्ने तीन तरीकाहरू छन्ः पहिलो, तपाईंको प्रार्थनाद्वारा; दोस्रो, दानहरूमार्फत; तेस्रो, तपाईंको क्षेत्रमा निःशुल्क साहित्य वितरणमा सहभागी हुने कामद्वारा ।

प्रार्थना गर्नुभएर सहभागी हुनुहोस

धेरैले तिनीहरूका क्षेत्रमा र संसारभरि नै वितरणमा सहभागी हुने चाहना प्रकट गरेका छन् । हामी अझ बढी जानकारीको निम्ति यी अनुरोधहरूलाई सराहना गर्दछौं र तपाईंले हामीसित जोडिन सक्ने तरीकाहरूसहित यो खण्डमा जवाफ दिने आशा गर्दछौं । हामीले सहभागिताका तीन श्रेणीहरूमा यो खण्डलाई तल बाँडेका छौं: प्रार्थना, दानहरू, र वितरणद्वारा ।

सहभागी हुने पहिलो र एकदमै महत्वपूर्ण तरीका प्रार्थनाद्वारा हो । विविध भाषाहरू र देशहरूमा निःशुल्क पुस्तकहरू वितरण गर्नुको प्रक्रियामा, हामीलाई पहिलो तिमोथी अध्याय २ मा भेट्टाएको मानिसको मुक्तिको निम्ति विशेष प्रार्थना अनुरोधले प्रभाव पारिएका छन् ।

त्यसकारण म अनुरोध गर्दछु, सर्वप्रथम, अन्तर्विन्तीहरू, निवेदनहरू, धन्यवाद ज्ञापनहरू सबै मानिसहरूका निम्ति चढाइऊन्; राजा र उच्च दर्जाहरूमा रहेका सबैका पक्षमा, कि हामीले सारा भक्ति र ईमान्दरितामा शान्ति र चैनको जीवन बिताउन सकौं । यो कुरा परमेश्वर हाम्रो मुक्तिदाताको दृष्टिमा असल र ग्रहणयोग्य छ, जसले सबै मानिसहरू मुक्त होऊन् र सत्यको पूर्ण ज्ञानमा आऊन् भन्ने चाहना गर्नुहुन्छ । १ तिमोथी २:१–४

यहाँ हामीले निम्न कुरालाई ध्यान दिन सक्छौं:

  • मानिसहरूको पक्षमा अन्तर्विन्तीहरू, मध्यस्तताहरू, र धन्यवाद ज्ञापनहरूलगायत, प्रार्थनाका बहुमुखी तहहरू ।
  • प्रार्थना सबै मानिसहरूतर्फ निर्देशित छ, र राजाहरू र शासकहरूलाई पनि समाविष्ट गर्दछ । हामीले आज संसारको स्थितिलाई विचार गर्दा, निश्चय नै अहिलेसम्म भएको भन्दा पनि बढी यो नै परमेश्वरको चाहना परिपूर्ण गरिने चाबी हो ।
  • परमेश्वरको चाहना दुईगुणा छः सबै मानिसहरू मुक्त हुनको निम्ति, र तिनीहरू सत्यको पूर्ण ज्ञानमा आउनको निम्ति । प्रार्थनामा हुने हाम्रो सहभागिताले यो चाहनालाई प्रतिबिम्बित पनि गर्नुपर्दछ ।
  • यो प्रार्थना ज्यादै खास र लक्ष्य निर्धारित छ, किनभने यसले शान्ति र चैनको जीवनको खाँचोलाई पनि उल्लेख गर्दछ । यस्तो स्थितिमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई मुक्त गर्ने र तिनीहरूलाई सत्यको पूर्ण ज्ञानमा ल्याउने मार्ग पाउनुहुन्छ ।

हाम्रा आफ्नै अनुभवले देखाएको छ कि परमेश्वरका जनहरूको समूह जब यस्तो प्रार्थनामा सहभागी हुनेछन्, केही वर्षहरूको अवधिभरिमा यी सबै खास बुँदाहरू भइहाल्नेछन् । हामी ईमान्दारसाथ आशा गर्दछौं कि धेरैहरूले यी पुस्तकहरूले स्वतन्त्र रूपमा सत्यको पूर्ण ज्ञान फैलाओस् भन्ने यस्तो तरीकामा प्रार्थना गर्नेछन् ।

रेमा संयुक्त राज्य अमेरिका, वासिङ्टन स्टेटमा १९८२ मा स्थापित लाभरहित निगम हो । रेमाको लागि योगदानहरू यू. यस्. अनुसार भ्याट कटौतीपूर्ण हुन्छन् । आन्तरिक राजस्व नियमावली धारा ५०१ (ग) (३) । सञ्चालकहरूको स्वतन्त्र समिति छ जसले रेमाका वित्तहरूको नियन्त्रण गर्दछ ।

सबै दानहरूको सराहना गरिन्छन् र बाइबल र ख्रीष्टियान साहित्य वितरण गर्न र सहायक क्रियाकलापहरूको भार बहन गर्न प्रयोग गरिन्छन्, जस्तो कि सम्मेलनहरू र सेमिनारहरू आयोजना गर्नु, जसले पाठकहरूलाई बाइबलमा अटाइएका सत्यहरू बुझ्न र अनुभव गर्न सहायता गर्दछ ।

तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी व्यापारिक उद्देश्यहरूको लागि खुल्ला गरिनेछैन वा अरू सङ्घसंस्थाहरूसित बाँड्नेछैन ।

देऊ, र तिमीलाई पनि दिइनेछ; पूरा–पूरा नाप, खाँदी–खाँदी, हल्लाई–हल्लाई, र पोखिने गरी, तिनीहरूले तिमीहरूको काखमा हालिदिनेछन् । किनकि जुन नापले तिमीहरू नाप्दछौ, त्यही नापले तिमीहरूका निम्ति फेरि नापिनेछ ।
लूका ६:३८

रेमालाई दिनलाई प्रभुद्वारा बोझयुक्त पारिएकाहरूले निम्नलिखित तरीकाहरूमा दान दिन सक्छन्ः

स्वयम सेवक बन्नुभएर सहभागी हुनुहोस

त्यसकारण जाओ र तिनीहरूलाई पिताको र पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिदै, सबै जातिहरूलाई चेला बनाओ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै पालन गर्न सिकाओ । अनि हेर, म युगको समापन नभइञ्जेलसम्म सारा दिनहरू तिमीहरूसँगै छु ।
मत्ती २८:१९–२०

तर जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुहुनेछ तब तिमीहरूले शक्ति प्राप्त गर्नेछौ, र तिमीहरू दुवै यरूशलेममा र सारा यहूदिया र सामरियामा र पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मै मेरा साक्षीहरू हुनेछौ ।
प्रेरित १:८

पृथ्वीका विविध भागहरूमा निःशुल्क साहित्य वितरणमा सहभागी हुन चाहनेहरूले कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्