रेमा साहित्य वितरकहरूको ३०+ वर्षको इतिहास

कसरी हामीले शुरू गरयौं थाह गर्नुहोस्, र कसरी हामीले हाम्रा संसारभरिका वितरण प्रयासहरूलाई बढायौं भन्नेबारे पढ्नुहोस् ।

१९८०’ को मध्यदेखि, रेमाले निःशुल्क साहित्य वितरण कार्यान्वयन गरिरहेको छ । हामीले पहिला अघिल्ला सोभियत युनियनका देशहरूमा रसियाली भाषाहरूमा बाइबलहरू र आत्मिक पुस्तकहरू वितरण गर्न शुरू गरयौं । वितरणको हाम्रो मुख्य माध्यम प्रत्येक अनुरोधकलाई डाँकद्वारा नै थियो, तर हामीले धेरै ठाउँहरूभित्र परमेश्वरको वचनबाटका सत्यहरू फैलाउन अरू समूहहरूसित पनि सहकार्य गरयौं ।

१९९० मा रसियाली भाषामा भएको कोसिस व्यापक फूटनोट र अध्ययन सामग्रीहरू समाविष्ट गर्ने नयाँ रसियाली नयाँ करारको बृहत् वितरणमा शिखरमा पुग्यो ।

२००१ मा, रेमाले अरू भाषाहरू र देशहरूमा निःशुल्क आत्मिक साहित्यको खाँचोलाई विचार गर्न शुरू गरयो, जुनले पृथ्वीका अरू प्रमुख क्षेत्रहरू समावेश गर्न क्रमिक विस्तारको परिणाम दियो । पहिलो लहरस्वरूप, हामीले दश अतिरिक्त भाषा थप्यौं र वितरणको निम्ति पुस्तकहरूको मापदण्ड समूह तयार पारयौं ।


विगतका यी २० वर्षहरूभरि, ख्रीष्टियान साहित्यका लाखौं प्रतिलिपिहरू—सबै निःशुल्कमा—गइगएका छन् ।

अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्