The Knowledge of Life

Autors Vitness Lī

„Dzīvības ziņa”

I want to download an eBook

Download Your Free eBooks

"Dievs vēlas iegūt pilnu, kopīgu izpausmi cilvēkā, kas nestu Viņa tēlu, paustu Viņa godību un kam būtu Viņa vara darīt galu Viņa ienaidniekam. Taču ļoti maz ticīgo izprot, ka šo vēlēšanos un nodomu iespējams īstenot vienīgi caur paša Dieva dzīvību. Vēl mazāk ir to, kas pievērsušies dievišķās dzīvības ziņas un pieredzēšanas jautājumam, dzīvības, kas mums darīta pieejama caur Kristus nāvi un augšāmcelšanos. Grāmatā „Dzīvības ziņa” Vitness Lī apgaismo taku, kas ved uz dzīvību, kas sākas ar atdzemdināšanu un turpinās ar iekšējās dzīvības sajūtas iepazīšanu. „Dzīvības ziņa” ieliek lielisku pamatu patiesai Kristus pieredzēšanai, un ir labs ievads otrai Vitnesa Lī grāmatai „Dzīvības pieredze”."

„Dzīvības ziņa”

I want to get a printed book

Get Your Free Printed Books

Dalīties ar citiem