The Glorious Church

Autors Vočmens Nī

“Godpilnā draudze”

I want to download an eBook

Download Your Free eBooks

"Dievs skata draudzi, izpirktos ticīgos, no debesu perspektīvas. Dievs nebūt neuzskata draudzi par grēka un grēku varas uzvarētu, Dievs uzskata draudzi par triumfējošu un godpilnu Kristus līdzinieku. Grāmatā „Godpilnā draudze” Vočmens Nī aplūko četrus nozīmīgus šīs draudzes reprezentēšanas veidus Bībelē: Ieva Otrās Mozus grāmatas 2. nodaļā, sieva Vēstules efeziešiem 5. nodaļā, sieviete Atklāsmes grāmatas 12. nodaļā un Līgava Atklāsmes grāmatas 21. un 22. nodaļā. Katrā no šiem gadījumiem viņš parāda augsto aicinājumu draudzei piepildīt Dieva mūžīgo nodomu. Šo jauno un svaigo grāmatas “Godpilnā draudze” tulkojumu tagad papildina nesen atrastas ar roku rakstītas piezīmes, kas padara šo izdevumu par vispilnīgāko Vočmena Nī laika posmā no 1939. gada rudens līdz 1942. gada rudenim nolasīto vēstījumu apkopojumu.

“Godpilnā draudze”

I want to get a printed book

Get Your Free Printed Books

Dalīties ar citiem