The Economy of God

Autors Vitness Lī

"Dieva namturība"

I want to download an eBook

Download Your Free eBooks

"Vočmens Nī 1927. gadā publicēja savu grāmatu par kristiešu izaugsmi un attīstību “Garīgais cilvēks”, kas pieskaitāma pie garīgas literatūras klasikas darbiem. Šajā grāmatā Nī izskaidro vienkāršo Bībeles patiesību, ka cilvēks sastāv no trim daļām - gara, dvēseles un ķermeņa - kas ir centrālā un nepieciešamā atklāsme ticīgajiem, lai tie varētu attīstīties savā garīgajā dzīvē. Nī tuvākais un uzticamākais līdzstrādnieks Vitness Lī savā grāmatā "Dieva namturībā" to liek par pamatu, lai atklātu Bībeles centrālo atklāsmi – to, ka Dievs grib ielikt Sevi cilvēkā Sevis pilnai izpausmei draudzē. Grāmatā “Dieva namturība” Lī skaidri atklāj Dievišķās Trīsvienības kustību un sniedz ticīgajiem praktiskus padomus, kā sadarboties ar Viņu Viņa mūžīgā plāna īstenošanai.

"Dieva namturība"

I want to get a printed book

Get Your Free Printed Books

Dalīties ar citiem