Basic Elements of the Christian Life - Volume Three

Autori Vočmens Nī un Vitness Lī

„Kristīgas dzīves pamatelementi”, trešais sējums

I want to download an eBook

Download Your Free eBooks

"Ir vēl vairākas citas Kristus pieredzes,kas ir kristīgai dzīvei būtiskas pieredzes. Mums kā ticīgajiem vajadzētu dzīvot saskaņā ar augstāko dzīves principu, nevis tikai saskaņā ar laba un ļauna principu. Kad mūsos darbojas Dieva dzīvība, šīs dzīvības spīdēšana ieved mūs pareizajā dzīvē un kopā ar citiem ticīgajiem ceļ mūs par kopīgu Dieva izpausmi – draudzi. Grāmatas „Kristīgas dzīves pamatelementi” trešajā sējumā tās autori Vočmens Nī un Vitness Lī šīs pieredzes apraksta sīkāk. Šie vēstījumi sniegs garīgo barību visiem ticīgajiem, kā viņu personīgai augšanai Tajā Kungā, tā arī draudzes augšanai un celšanai."

„Kristīgas dzīves pamatelementi”, trešais sējums

I want to get a printed book

Get Your Free Printed Books

Dalīties ar citiem