Basic Elements of the Christian Life - Volume One

Autori Vočmens Nī un Vitness Lī

"Kristīgās dzīves pamatelementi", pirmais sējums

I want to download an eBook

Download Your Free eBooks

"Kristīgā dzīve ir dziļi nozīmīga un jēgpilna, taču daudzi neizprot pašus šīs dzīves pamatelementus, par kuriem stāsta Dieva Vārds, Bībele. Grāmatas "Kristīgās dzīves pamatelementi" pirmajā sējumā tās autori Watchman Nee un Witness Lee lasītāju iepazīstina ar kristīgo dzīvi un sniedz tās aprakstu. Pirmā nodaļa stāsta par Dieva izglābšanas plānu un par cilvēka dzīvības noslēpumu. Tālākajās nodaļas tiek sniegts vairāku kristieša būtiskāko pieredžu sīkāks apraksts. Pēdējā nodaļa ticīgajam sniedz galveno kristīgās dzīves atslēgu – Kristus pieredzēšanu cilvēka garā. Tiem, kas meklē Dievu, un kristiešiem, kas vēlas augt Kristū, šie vēstījumi dos stingru pamatu bagātīgai un jēgpilnai kristīgajai dzīvei. "

"Kristīgās dzīves pamatelementi", pirmais sējums

I want to get a printed book

Get Your Free Printed Books

Dalīties ar citiem