30+ Year History of Rhema Literature Distributors

Learn how we started, and read about how we expanded our worldwide distribution efforts.

Rema nodarbojas ar bezmaksas literatūras izplatīšanu kopš pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu vidus. Sākumā mēs izplatījām Bībeles un garīga satura grāmatas krievu valodā bijušajās Pdadomju Savienības valstīs, galvenokārt nosūtot tās pa pastu katram pasūtītājam, bet mēs sadarbojāmies arī ar citām grupām, lai izplatītu Dieva Vārda patiesību daudzās vietās..

Savu augstāko punktu mūsu pūliņi garīgās literatūras izplatīšanā krievu valodā sasniedza 1999. gadā, kad tika masveidā izplatīts jaunais Jaunās Derības izdevums krievu valodā ar pievienotiem plašiem komentāriem un pētījumu materiāliem.

2001. gadā Rema sāka domāt par vajadzību izplatīt garīgo literatūru arī citās valodās un valstīs, un tā rezultātā notika pakāpeniska darbības paplašināšanās, lai aptvertu arī citus lielākos pasaules reģionus. Pirmajā vilnī mēs pievienojām vēl desmit jaunas valodas un sagatavojām izplatāmo grāmatu standarta komplektu..

2006. gadā Rema izstrādāja plānus, lai apgūtu vēl vienu valodu grupu, tostarp izplatītākās Vidējo Austrumu un Āzijas valstu valodas.

Pēdējo 20 gadu laikā izplatīti miljoniem eksemplāru kristīgās literatūras – visa bez maksas.

Dalīties ar citiem