Ismerd meg, hogyan vehetsz részt a terjesztési munkánkban!

Háromféleképpen lehet részt venni. Először imádság által, másodszor adakozás által, harmadszor a könyvterjesztésben való részvétel által azon a környéken, ahol laksz.Ismerd meg, hogyan segíthetsz a keresztény élet értékének terjesztésében ezeknek az ingyenes keresztény anyagoknak a terjesztése által!

Részvétel imádkozással

Sokan írtak nekünk, hogy szeretnének részt venni a terjesztésben a lakóhelyükön, vagy a világ más részein. Mi örülünk az ilyen kéréseknek és reméljük, hogy ezen az oldalon megfelelő megoldást is tudunk kínálni ehhez. A részvételnek három lehetőségére szeretnénk felhívni a figyelmet: az imádságra, az adakozásra és a terjesztésre.

A részvétel első és legfontosabb módja az imádság. A különböző nyelveken, különböző országokban történő terjesztés során nagy hatással volt ránk Pál imakérése az emberek megmentéséért az 1Timótheus 2-ben:

Intelek azért mindenek elõtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások, minden emberekért, királyokért és minden méltóságban levõkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert az jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk elõtt, Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság teljes ismeretére eljusson. 1Tim 2,1-4

Ebben a részben érdemes megfigyelni a következőket:

  • Többszintű imádságról van szó, beleértve a könyörgést, az esedezést (közbenjárást) és a hálaadást minden emberért.
  • MINDEN emberért kell imádkozni, még a királyokért és a méltóságban lévőkért is. Ha a világ mai helyzetére tekintünk, ez fontosabb, mint valaha Isten vágyának beteljesítéséhez.
  • Isten vágya kettős: nemcsak azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, hanem azt is, hogy az igazság teljes ismeretére is eljusson. A mi imáinknak is tükrözniük kell ezt a két szempontot.
  • Ez az ima konkrét és célirányos, mert még a csendes és nyugodalmas élet szükségességét is megemlíti. Ilyen helyzetben van rá módja Istennek, hogy megmentse az embereket, és eljuttassa őket az igazság teljes ismeretére.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy amikor Isten népének egy csoportja így imádkozik, néhány éven belül az imádság összes kérése beteljesedik. Őszintén reméljük, hogy sokan fognak így imádkozni, miközben ezek könyvek szabadon terjesztik a teljes igazság ismeretét.

A Rhema 1982-ben alakult az USA Washington államában mint nem-profitra épülő szervezet. A Rhemának adományozott összegek az USA törvényei szerint (Internal Revenue code section 501(c)(3)) levonhatók az adóalapból. A szervezet pénzügyeit egy független igazgatótanács felügyeli. A Rhemának több mint tíz országban vannak keresztény irodalom terjesztésével foglalkozó irodái.

Mindennemű adakozást örömmel fogadunk; az adományokat Bibliák és keresztény könyvek terjesztésére, valamint olyan kiegészítő tevékenységekre fordítjuk, mint konferenciák és olvasói találkozók szervezése, melyek segítenek olvasóinknak a Biblia igazságainak megértésében és megtapasztalásában.

Adományozóink személyi adatainak kereskedelmi célú felhasználását nem tesszük lehetővé, adataikat nem bocsátjuk semmilyen szervezet rendelkezésére.

Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a mellyel ti mértek.
Lukács 6,38

Akiket az Úr arra késztet, hogy adakozzanak a Rhema számára, ezt a következőképpen tehetik meg:

Részvétel önkéntes szolgálattal

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, bemerítvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevébe, Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Máté 28,19-20

Hanem vesztek erõt, minekutána a Szent Szellem eljõ reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végsõ határáig.
Cselekedetek 1,8

Aki részt szeretne venni az ingyenes irodalom terjesztésében a világ bármelyik tájékán, kérjük, értesítsen bennünket.

Kapcsolat

Oszd meg másokkal!