Doznajte kako možete učestvovati u našim distribucijskim aktivnostima

Postoje tri načina na koja možete učestvovati. Prvo, svojom molitvom; drugo, donacijom; treće, učestvujući u besplatnoj distribuciji literature na vašem području.Doznajte kako vi možete pomoći u širenju vrijednosti kršćanskog života pomoću ovih besplatnih kršćanskih materijala.

Učestvujte molitvom

Mnogi su izrazili želju da učestvuju u distribuciji na svome području i diljem svijeta. Mi izuzetno cijenimo takve zahtjeve i nadamo se da ćemo vam u ovom dijelu uspjeti predstaviti načine kako da nam se pridružite. Ovaj dio podijelili smo u tri kategorije učestvovanja: molitvom, donacijama i distribucijom.

Prvi i najvažniji način učestvovanja je molitva. Tokom distribuiranja besplatnih knjiga na različitim jezicima i u raznim državama, duboko nas se dojmio specifični molitveni zahtjev za čovjekovim spasenjem u 1. poslanici Timoteju u drugom poglavlju.

Tako, prije svega, molim da se upravljaju prošnje, molitve, zazivi, zahvaljivanja za sve ljude, za kraljeve i za one koji su na višem položaju, da mognemo provoditi tih i miran život u punoj pobožnosti i dostojanstvu. To je dobro i ugodno pred Bogom, Spasiteljem našim, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do potpune spoznaje istine. 1 Tim 2:1-4

Ovdje možemo zamijetiti sljedeće:

  • Višestruke stupnjeve molitve, uključujući prošnje, posredovanja i zahvaljivanja za sve ljude.
  • Molitva se upućuje za SVE ljude; tu su uključeni čak i kraljevi i vladari. Dok promatramo današnju situaciju u svijetu, ovo je zasigurno više nego ikad ključ za ispunjenje Božje želje.
  • Božja želja je dvostruka: da svi ljudi budu spašeni, i da dođu do potpune spoznaje istine. Naše učestvovanje molitvom također bi trebalo odraziti ovu želju.
  • Ovakva molitva je vrlo specifična i točno ciljana, jer ona čak spominje potrebu za tihim i mirnim životom. U takvoj situaciji Bog ima načina da spasi ljude i dovede ih do potpune spoznaje istine.

Iz našega vlastitoga iskustva uvidjeli smo da kad grupa Božjeg naroda hoće učestvovati u ovakvoj molitvi, kroz period određenih godina svi ovi specifični zahtjevi počinju se ostvarivati. Iskreno se nadamo da će mnogi moliti na ovakav način dok ove knjige slobodno šire potpunu spoznaju istine.

Rhema je udruženje koje ne ostvaruje profit. Utemeljena je 1982. godine u Državi Washington u Sjedinjenim Američkim Državama. Prilozi koji se daju Rhemi podložni su poreznim olakšicama prema U.S. Internal Revenue code section 501(c)(3). Postoji neovisni upravni odbor direktora koji upravljaju financijama Rheme. Rhema ima urede u preko 10 zemalja diljem svijeta koji su uključeni u distribuciju kršćanske literature.

Izuzetno cijenimo sve donacije. Donacije se koriste za distribuciju Biblija i kršćanske literature te za poduzimanje pomoćnih aktivnosti, kao što su održavanje konferencija i seminara, koji čitateljima pomažu shvatiti i iskusiti istine koje sadrži Biblija.

Vaši osobni podaci neće se otkrivati u komercijalne svrhe niti će se dijeliti s drugim organizacijama.

Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.
Luka 6:38

Oni koji imaju breme od Gospodina da daju nešto Rhemi, svoje priloge mogu darovati na sljedeće načine:

Učestvujte dobrovoljnim služenjem

Pođite dakle i učinite Mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, Ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta.
Matej 28:19-20

Ali primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete Mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje.
Djela apostolska 1:8

Oni koji bi htjeli učestvovati u distribuciji besplatne literature u različitim dijelovima svijeta, molimo vas, kontaktirajte nas.

Kontakt

Podijelite s drugima