ידע החיים

מאת ויטנס לי

ידע החיים

ברצוני להוריד ספר אלקטרוני

הורד את הספרים האלקטרוניים שלך בחינם

"חפצו של אלוהים הוא לרכוש ביטוי מלא ומאוגד באדם, שיישא את צלמו, יפגין את כבודו ויאחוז בסמכותו כדי לטפל באויבו. אולם, מעטים המאמינים המבינים, כי חפץ זה יכול להתגשם דרך חיי אלוהים עצמו בלבד. מעטים אף יותר נגעו בעניין הידיעה והחוויה של החיים האלוהיים, שנעשו זמינים לנו דרך מות המשיח ותחייתו. בספר "ידע החיים" שופך וויטנס לי אור על הנתיב המוביל אל החיים, החל מהלידה מחדש והמשך בידיעת תחושת החיים הפנימית. "ידע החיים" מספק בסיס לחוויית המשיח האמיתית ומבוא מועיל לספר המלווה אותו, The Experience of Life [חוויית החיים]."

ידע החיים

ברצוני לקבל ספר מודפס

קבל את הספרים המודפסים שלך בחינם

חלק לאחרים