כלכלת אלוהים

מאת ויטנס לי

כלכלת אלוהים

ברצוני להוריד ספר אלקטרוני

הורד את הספרים האלקטרוניים שלך בחינם

"בשנת 1927 פרסם ווֹצ'מן ני את חיבורו הרוחני הקלאסי על הגדילה וההתקדמות המשיחיות,The Spiritual Man [האדם הרוחני]. בספר זה מציג ני את האמת המקראית הפשוטה, שהאדם מורכב משלושה חלקים – רוח ונפש וגוף – כגילוי מרכזי והכרחי עבור מאמינים למען התקדמותם בחייהם הרוחניים. בספר "כלכלת אלוהים" נשען עמיתו לעבודה ואיש אמונו הקרוב ביותר של ני, ווּיטנס לי, על הבסיס הזה, כדי להסיר את הלוט מעל ההתגלות המרכזית של כתבי הקודש – שאלוהים רוצה להאציל את עצמו אל-תוך האדם לשם ביטויו המלא בכנסייה. בספר "כלכלת אלוהים" חושף לִי בבהירות את תנועת השילוש האלוהי, ומעניק למאמינים דרכים מעשיות לשתף עמו פעולה לשם הגשמת תכניתו הנצחית."

כלכלת אלוהים

ברצוני לקבל ספר מודפס

קבל את הספרים המודפסים שלך בחינם

חלק לאחרים