יסודות החיים המשיחיים, כרך ג

מאת ווצ'מן ני וְויטנס לי

יסודות החיים המשיחיים, כרך ג'

ברצוני להוריד ספר אלקטרוני

הורד את הספרים האלקטרוניים שלך בחינם

"ישנן חוויות נוספות של המשיח שעומדות ביסוד החיים המשיחיים. כמאמינים עלינו לחיות לא בהתאם לעקרון של הנכון והלא-נכון, אלא בהתאם לעקרון יותר גבוה - זה של החיים. כאשר חיי אלוהים פועלים בנו, זריחת החיים האלה מביאה אותנו אל אורח חיים יאה ובונה אותנו ביחד עם מאמינים אחרים לביטוי מאוגד של אלוהים, הוא הכנסייה. בספר "יסודות החיים המשיחיים", כרך ג', מאת ווֹצ'מן ני וּוִיטנס לי, החוויות האלה מפורטות. המסרים המובאים כאן יאצילו מזון רוחני אל-תוך כל המאמינים, הן לשם גדילתם האישית באדון והן לשם גדילתה ובנייתה של הכנסייה."

יסודות החיים המשיחיים, כרך ג'

ברצוני לקבל ספר מודפס

קבל את הספרים המודפסים שלך בחינם

חלק לאחרים