יסודות החיים המשיחיים, כרך ב

מאת ווצ'מן ני וְויטנס לי

יסודות החיים המשיחיים, כרך ב'

ברצוני להוריד ספר אלקטרוני

הורד את הספרים האלקטרוניים שלך בחינם

"הנקודה המרכזית של החיים המשיחיים היא ידיעת המשיח עצמו. לשם כך עלינו לגעת בו ולחוות אותו בדרך חיה מדי יום. חוויה זו כוללת כמה יסודות בסיסיים, ובכללם מזון רוחני מתאים, השתחוות רוחנית סדירה וגדילה רוחנית עמוקה. בספר "יסודות החיים המשיחיים", כרך ב', מאת ווֹצ'מן ני וּוִיטנס לי, מוצגים שלושה יסודות בסיסיים הדרושים לחיים משיחיים בריאים: בילוי זמן עם האדון, נגיעה בו בדרך פשוטה וגדילה עמוקה בו. המסרים המובאים כאן יובילו משיחיים מחפשים להיזון ממזון העשיר של דבר אלוהים, לגעת במשיח בכל רגע ורגע ולחוות את אלוהים חוויה עמוקה ונסתרת."

יסודות החיים המשיחיים, כרך ב'

ברצוני לקבל ספר מודפס

קבל את הספרים המודפסים שלך בחינם

חלק לאחרים