Τα Βιβλία Μας Είναι Διαθέσιμα σε Πολλές Γλώσσες

Τα βιβλία μας είναι διαθέσιμα στις εξής γλώσσες. Επιλέξτε μια γλώσσα για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας.

Επιλέξτε μια γλώσσα:

Η Αποστολή Μας: Διαθέτουμε Βιβλία σε Όλες τις Κύριες Γλώσσες

Το Rhema διαθέτει μία σειρά 7 δωρεάν χριστιανικών βιβλίων σε όλες τις κύριες γλώσσες προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους να γνωρίσουν σε βάθος τον Θεό. Είμαστε μια ομάδα πιστών που σύμφωνα με την ανάθεση του Κυρίου διαδίδουμε το ευαγγέλιο της βασιλείας σε όλη την κατοικημένη γη.