30+ roků historie Distributoři literatury Rhema

Přečtěte si, jak jsme začali, a přečtěte si o tom, jak jsme rozšířili naši celosvětové distribuční úsilí.

Rhema se věnuje distribuci bezplatné literatury od poloviny osmdesátých let dvacátého století. Začali jsme s distribucí Biblí a duchovní literatury v ruštině, a to v zemích bývalého Sovětského svazu. Distribuce většinou probíhala na bázi přímého kontaktu s lidmi, kteří o literaturu projevili zájem, ale v některých případech jsme rovněž navázali spolupráci s dalšími skupinami, abychom tak mohli šířit pravdu Božího slova na mnoha různých místech současně.

V roce 1999 toto úsilí o distribuci ruskojazyčných materiálů vyvrcholilo hromadnou distribucí nového vydání Nového Zákona v ruštině. Tento Nový zákon obsahuje rozsáhlý poznámkový a studijní aparát.

V roce 2001 se Rhema začala zamýšlet nad potřebou bezplatného poskytování duchovní literatury v dalších jazycích a v dalších zemích. To nakonec vedlo k postupnému rozšiřování činnosti na další rozsáhlé oblasti. Součástí první vlny tohoto rozšiřování činnosti bylo přidání dalších deseti jazyků a příprava standartizované sady knih, určené přímo k distribuci.

V roce 2006 pak Rhema začala připravovat rozšíření o další skupinu jazyků, které hrají důležitou roli na Blízkém Východě či v Asii.

Během uplynulých dvaceti let bylo tímto způsobem rozesláno mnoho milionů výtisků křesťanské literatury - a ve všech případech naprosto bezplatně.

Sdílejte s druhými